Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Vores værdigrundlag

Arbejde Adlers Hus er en selvejende institution og en del af det institutionsfællesskab, der er oprettet under Landsforeningen Arbejde Adler.
 
Landsforeningen Arbejde Adler er en folkekirkelig forankret social forening, hvis formål er at støtte mennesker, som i kortere eller længere tid befinder sig i en vanskelig livssituation pga. hjemløshed, misbrug eller psykisk sygdom. Indsatserne sker med udgangspunkt i mottoet: Værdighed, selvrespekt og næstekærlighed.
 
Arbejde Adlers Hus ønsker at være en institution kendt for:

  • At levere ydelser af høj faglig kvalitet

  • At have fokus på ligeværdighed, sundhed og omsorg for det hele menneske

  • At være en troværdig og lydhør samarbejdspartner

Smartphone menu

Vores værdigrundlag
Landsforeningen Arbejde Adler
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N