Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Visitation til aflastningsophold

Det er Københavns Kommune, der visiterer til aflastningspladserne. Henvendelse om en aflastningsplads kan ske til Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation på hverdage mellem kl. 10-14 på telefonnummer 3317 3000.

Læs mere om Aflastning i Arbejde Adlers Hus her
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N