Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Visitation

Det er Københavns Kommune, der visiterer til aflastningspladserne. Henvendelse om en aflastningsplads kan ske til Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation på hverdage mellem kl. 10-14 på telefonnummer 3317 3000.

Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N