Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Tilsyn

I henhold til Servicelovens §151 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Det er BDO, som udfører tilsynet på vegne af kommunen. BDO var således på uanmeldt besøg d. 12. juli 2021.

I rapporten noteres bl.a. at: ”Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er indrettet under hensyntagen til målgruppen, og at der er mulighed for, at borgerne kan interagere med hinanden på fællesarealerne. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er opmærksomme på at understøtte socialt samvær imellem borgerne i det omfang, de ønsker det”.

” Tilsynet vurderer, at borgerne oplever, at hjælpen stemmer overens med deres behov. Det er tilsynets vurdering, at der i plejen og omsorgen for borgerne er særdeles tilfredsstillende fokus på at sikre borgernes selvbestemmelsesret, og at hjælpen altid udføres med udgangspunkt i den enkelte borgers særlige behov og udfordringer ”.

Samt at: ”Det er tilsynets vurdering, at omgangstonen på aflastningsenheden er god, og at der udvises respektfuld adfærd i mødet med borgerne”.

Tilsynet skriver endvidere, at: ”Borgerne oplever at få den pleje, omsorg og praktiske støtte, som de har behov for. Ifølge borgerne er kvaliteten meget tilfredsstillende, og de føler sig inddraget og lyttet til. Det er borgernes oplevelse, at der i høj grad tages hånd om sundhedsmæssige problemstillinger”.

 

I forbindelse med tilsynet blev der udarbejdet en rapport, som kan læses nedenfor
Tilsynsrapport (1.1 Mb)
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N