Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Tilsyn

Arbejde Adlers Hus’ Aflastningsafdeling er akkrediteret af Københavns Kommunes Socialforvaltning


Aflastningstilbuddet havde d. 4. april 2017 besøg af Kontoret for Faglig Understøttelse (Københavns Kommunes Socialforvaltning) med henblik på akkreditering og vurdering efter forvaltningens Kvalitetsmodel 3.0.
 
I forbindelse med akkrediteringen har Socialforvaltningen fremsendt en skriftlig feedback med beskrivelse af det samlede indtryk af Arbejde Adlers Hus’ aflastningstilbud:
 
” Tilbuddet fremstår som et veldrevet tilbud, hvor ledelse og medarbejdere tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og livssituation.
 
Vi møder medarbejdere og en leder, som er kompetente og engagerede, og som er optagede af, at samarbejdet mellem borgerne, ledelse og medarbejdere sker i en åben og tillidsfuld relation.

Leder og medarbejdere lægger i arbejdet vægt på en tilgang baseret på respekt og ligeværd, der bl.a. udmønter sig i en praksis, hvor borgeren bliver set som den person, vedkommende er.

Vi oplever, at arbejdet på tilbuddet foregår i strukturerede rammer og den sundhedsfaglige praksis er af høj kvalitet og udsættes fortløbende for egenkontrol.

Vi møder et tilbud og en personalegruppe, som er udviklingsparate og også orienterer sig mod andre tilbud og centre i deres arbejde med at udvikle egen tværfaglig praksis. ”

 Socialforvaltningens samlede kvalitetsrapport kan læses i sin helhed her.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N