Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Samarbejde med Københavns Kommune

Arbejde Adlers Hus har driftsoverenskomst med Københavns Kommune om at drive vores aflastningstilbud. Det er Københavns kommunes hjemmeplejevisitation, som visiterer til pladserne.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N