Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Projekter

Arbejde Adlers Hus gennemfører i øjeblikket to længerevarende projekter
  • Kortvarigt ophold for gadehjemløse efter hospitalsophold i tilbuddet Omsorgscenter Thorsgade
  • Udvidelses/-Byggeprojekt
 
Smartphone menu

Partnerskaber
Ombygning
Omsorgscenter Thorsgade
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N