Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Praktik i Arbejde Adlers Hus

FOR STUDERENDE

Vi modtager gerne studerende i praktik eller grupper af studerende på besøg.
Studerende med interesse for besøg eller praktik i Arbejde Adlers Hus kan rette henvendelse til: 
centerchef Dorte S. Andersen på tlf: 2911 0690 / mail: dsa@arbejdeadler.dk

FOR JOBSØGENDE

Jobsøgende med behov for virksomhedspraktik eller lignende kan gennemføre praktikforløb i alle dele af husets aktivitetsområder: aflastningsafdelingen, køkken, administration, rengøringsteamet eller med opgaver indenfor ejendomsvedligehold og service. Jobsøgende med interesse for praktik i huset kan rette henvendelse til centerchef Dorte S. Andersen på tlf: 2911 0690 / mail: dsa@arbejdeadler.dk
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N