Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Partnerskaber

Den selvejende institution Arbejde Adlers Hus har indgået i et partnerskab med KAB omkring ombygning af vores hus med inddragelse af almene boliger integreret med institutionsfaciliteter, servicearealer og fælleskabsunderstøttende tilbud.
 
Partnerskabet blev indgået i 2016. Siden er der nedsat en byggeorganisation, som arbejder med at beskrive et nyt Arbejde Adlers Hus med plads til, at mennesker i forskellige livsfaser og livssituationer kan bo i og bruge ét hus med plads til mange.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N