Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Pårørende

Pårørende er altid meget velkomne. Besøg og samvær med sine nærmeste har en stor betydning for ens trivsel og velbefindende. Derfor er der heller ikke nogen faste besøgstider i Aflastningen. Af hensyn til alles mulighed for ro og hvile beder vi dog om, at besøgende forlader afdelingen senest kl. 22.00, ligesom det ikke er muligt at overnatte som besøgende i huset.

Samvær og besøg er ikke kun noget, som kan finde sted på den enkelte beboers værelse. Brug gerne dagligstuen, Havestuen, atriumgården og baghaven. Eller gå en tur til den lille park i Thorsgade eller besøg butikker og cafeer på Nørrebrogade, som ligger mindre end 200 meter fra huset. 

Har du spørgsmål?
Vi lægger vægt på en god dialog med både beboere og pårørende. Har du spørgsmål, eller er der noget du gerne vil tale med os om, så henvend dig til personalet i Aflastningsafdelingen, som vil være behjælpelige.

Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N