Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Omsorgscenter Thorsgade

På grund af de såkaldt accelerede behandlingsforløb med korte ophold på hospitalet, må visse socialt udsatte medborgere udskrives til gaden eller til en ganske uholdbar situation på herberger, forsorgshjem eller lignende.

Derfor har Arbejde Adlers Hus og Røde Kors Hovedstaden i fællesskab åbnet et mindre center med akutte omsorgspladser til mennesker i denne situation.

Omsorgscenter Thorsgade er beliggende i Arbejde Adlers Hus. Centeret har lønnet personale tillknyttet, men er hovedsageligt drevet af frivillige, som sørger for samvær, omsorg og den nødvendige praktiske hjælp.

Hvad tilbyder vi beboerne?

  • Et gratis ophold på op til 2 ugers varighed
  • Egen seng og aflåst skabsplads
  • Tre gratis sunde måltider mad om dagen
  • Gode bade- og toiletfaciliteter samt adgang til at vaske tøj
  • Hyggelige fælleslokaler
  • Mulighed for at deltage i fællesskabet og aktiviteterne i Værestedet Oasen
  • Samvær med frivillige og andre beboere
  • Ro og hvile til at komme sig efter sin indlæggelse
  • Sundhedsfaglig vejledning og støtte
  • Socialfaglig støtte - og hjælp til at komme videre til et nyt opholdssted

Hvordan kan man få ophold i omsorgscenteret?


Det er socialsygeplejerskerne på Regions Hovedstadens hospitaler, der henviser de patienter, de mener, vil have gavn af et ophold. Det er personalet i Omsorgscenteret, der derefter foretager en vurdering af, hvem der kan få tilbudt en plads. Dansk statsborgerskab er ikke et krav for ophold på centeret.

Du kan høre mere om Omsorgscenter Thorsgade ved at kontakte centerets koordinator, sygeplejerske Jannie Julin på tlf: 2811 1261 - mail: thorsgade@rodekors.dk
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N