Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Ombygning

De næste par år vil Arbejde Adlers Hus blive renoveret og ombygget. Der vil blive opført en række nye almene boliger – både familieboliger, ungdomsboliger, og seniorboliger. Boligerne vil fremover blive administreret af KAB.

Herudover vil der fortsat være aflastningsboliger med pleje og omsorg som i dag.

Det er samtidig tanken, at værestedet skal fortsætte i en ny og mere moderne udgave. Vinduerne ud mod gaden vil blive gjort større, således at værestedet Oasen bliver mere synlig for forbipasserende, og der vil forhåbentligt blive mere liv i Oasen. Der vil stadig være masser af aktiviteter, og det vil naturligvis fortsat være muligt at droppe ind til et billigt måltid mad og en kop kaffe.

Visionen er også, at der skal være nogle værksteder i huset. Som Navnet Arbejde Adler antyder, er det en af grundtankerne i organisationen, at alle har ret – og pligt – til et meningsfuldt arbejde. Derfor vil vi gerne etablere nogle værksteder i huset, hvor husets brugere kan hjælpe naboer og Nørrebro. Et eksempel kunne være et cykelværksted, hvor Nørrebros cyklende beboere kan få lappet og repareret cyklen. Man kunne også forstille sig et tekstilværksted, et musikstudie eller en IT-cafe. Alt sammen tiltag, som både skal være med til at give husets brugere en mere meningsfuld dagligdag, men som også skal være stedet, hvor borgere fra kvarteret kan få repareret deres cykler eller andet.

Lige nu arbejder arkitekterne hos Arkitektfirmaet Mangor og Nagel på at beskrive, hvordan det nye hus kan komme til at se ud. Dette arbejde fortsætter et godt stykke ind i 2017, og sidst på året 2017 og i løbet af 2018 vil det nye hus begynde at tage form. I takt med at planerne udvikler sig, vil der bliver orienteret om det her på siden. Konkrete spørgsmål til ombygningen kan rettes til Arbejde Adlers byggekonsulent Henrik Nord eller bestyrelsesformand Torben Larsen.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N