Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Nyhedsarkiv

Usynligt hjemløs - seniorer mellem hjem i København

13.11.2015

Formand for bestyrelsen i Arbejde Adlers Hus, Torben Larsen, og organisationskonsulent Dorte Andersen fra Landsforeningen Arbejde Adler deltog d. 9. og 10. nov. i Eurodiaconias møde i Düsseldorf om temaet Diakoni i storbyområder. På mødet havde vi lejlighed til at præsentere den diakonale og sociale indsats, Arbejde Adlers Hus yder over for midlertidigt hjemløse og socialt sårbare seniorer i København.

Under overskriften "Homeless ... but off the streets" beskrev Dorte Andersen, hvorledes Arbejde Adlers Hus gennem samarbejde med Københavns Kommune sikrer udsatte mænd og kvinder (under 65 år) ophold, pleje, omsorg og genoptræning, når de efter sygdom og hospitalsophold er blevet hjemløse, fordi de er ude af stand til at vende hjem til en tidligere bolig.

Disse hjemløse mænd og kvinder kan med rette beskrives som værende blandt de mest usynlige hjemløse. De er hjemløse men på grund af dårligt helbred eller fysisk svækkelse, er de ikke på gaden som fx "gadesoverne" eller de meget synlige Hus Forbi - sælgere. Af samme grund tiltrækker deres vanskelige livssituation sig desværre ikke den store offentlige bevågenhed eller udgør et let genkendeligt mål for en frivillig og diakonal indsats i lokalsamfundet eller i samfundet som helhed.

De bor midlertidigt på institution og kender ikke tidshorisonten for, hvornår de kan tilbydes et nyt hjem. Tiden under opholdet er præget af uvished, fraværet af kendte omgivelser og personlige ejendele mv. Og et dårligt helbred, manglen på personlige ejendele og den sociale situation som helhed begrænser i udpræget grad muligheden for at selv at sætte et individuelt præg på hverdagen og dens aktiviteter. Eller træffe afgørelser som på afgørende vis kan forbedre deres livssituation.

Arbejde Adlers Hus ønsker at sætte fokus på disse borgere og deres behov for hjælp og opbakning. Mennesker i deres livssituation findes overalt i landet, og typisk trænger de til omfattende omsorg og fysisk såvel som psyko-social rehabilitering. Vores indsats og beboernes egne anstrengelser for genvinde helbred, styrke og færdigheder viser, at det kan lade sig gøre at skabe endog meget gode resultater for mennesker i en særdeles svær livssituation. Men det kræver tilstrækkelige ressourcer fra det offentlige såvel som opbakning fra civilsamfundet.

Liv i kludene! Samarbejde med Rådmandsgades Skole

25.06.2015

Arbejde Adlers Hus har gennem nogle år opbygget et rigtigt godt samarbejde med Rådmandsgades Skole på Nørrebro. Børn fra skolen går Luciaoptog i Arbejde Adlers Hus til jul, og elever fra skolen bliver inviteret til forskellige kulturelle arrangementer i huset.

Sidste skud på samarbejdets stamme er et re-design projekt, hvor børn fra 5. klasse har valgt tøj i vores genbrugsbutik Gavn og Glæde. Derefter har de med flid og fantasi forvandlet tøjet til nye spændende kreationer.  Børnene holdt i dag modeshow i vores værested Oasen og kreationerne udstilles efterfølgende i genbrugsbutikken. Det var skønt at opleve huset summende af glade skolebørn og se de flotte resultater af deres anstrengelser med nål og tråd. Vi håber på fortsat at kunne udbygge vores gode samarbejde med skolen og deres engagerede lærere og elever i tiden fremover.

Arbejde Adlers Hus - med i Danmark læser kampagnen

24.04.2015

Arbejde Adlers Hus deltog i går d. 23. april i Danmark Læser kampagnen. Kampagnen er iværksat af Kulturminister Marianne Jelved med henblik på at fremme alles adgang til de gode skønlitterære læseoplevelser. Som led i kampagnen blev der derfor på Verdens Bogdag d. 23. april uddelt i alt 100.000 skønlitterære bøger rundt om i Danmark. Boguddelerne var frivillige borgere, som delte fem forskellige bøger ud på gaden, på arbejdspladser, i klubber, på legepladser osv. Man kan læse mere om kampagnen her: www.danmarklaeser.dk

I Arbejde Adlers Hus deltog vi med fire boguddelere, som delte i alt 100 bøger ud på Jagtvej, i vores Værested Oasen og i aflastnings-afdelingerne i Arbejde Adlers Hus.

Det var en rigtig dejlig oplevelse for ansatte og beboere at være på gaden med bøgerne, og uddelingen gav anledning til masser af gode samtaler og positive kontakter med andre borgere i vores bydel.

Hjemløse venter - Arbejde Adlers Hus i TV2 Lorry  d. 3. april

07.04.2015

Arbejde Adlers Hus på Nørrebro danner bl.a. rammen om to aflastningsafdelinger for i alt 24 ældre borgere, som efter endt hospitalsbehandling venter på et nyt hjem. Den 3. april sendte TV2 Lorry et indslag om aflastningsopholdene og interviewede i den forbindelse to beboere samt centerchef Torben Larsen. Indsalget gav et tydeligt indblik i de problemer, der er forbundet med at skaffe en ny bolig til udsatte borgere. Samtidig viste indslaget, hvordan Arbejde Adlers Hus forsøger at skabe de bedst mulige rammer omkring et midlertidigt ophold for borgere i en uafklaret livssituation.

Kom til reception og indvielse af vores nye bus d. 29. januar

22.01.2015

Takket være en gavmild donation fra NordVest Fonden har Arbejde Adlers Hus fået mulighed for at købe en handicapvenlig minibus, fuldt udstyret med kørestolslift. Nu er bussen i hus og klar til at køre vores beboere og brugere ud til dejlige oplevelser i det grønne, på museer osv.

I den anledning inviterer vi alle interesserede til en hyggelig reception med navngivning af bussen d. 29. januar kl. 14.00. Receptionen foregår i Værestedet Oasen, Thorsgade 61, 2200 København N.

Sund Senior September

04.09.2014

Er du 65+ og har du lyst til at give din sundhed et lille løft? Så er Sund Senior September noget for dig. Sund Senior September er udviklet i et samarbejde mellem Arbejde Adlers Hus, Nørrebro Fysioterapi og Sundhedshuset på Nørrebro. Projektet er støttet af Københavns kommune.

Sammen sætter vi i hele september måned fokus på sundhed. Gennem foredrag, gåture, morgengymnastik, træning, hjernegymnastik og smagegrupper vil vi inspirere seniore på Nørrebro til et overkommeligt sundhedsløft.

Kom ind i Oasen og hør om det mange forskellige aktiviteter. Eller kontakt aktivitetsmedarbejder Tina Grevsen på tlf.: 6143 7947 og hør mere om mulighederne.

Alle er glade for kunst

29.08.14

En billedbank skal give vores beboere dejlige og spændende kunstoplevelser!

Når en udsat medborger flytter ind i Arbejde Adlers Hus, er der tale om et midlertidigt opholdssted - indtil Københavns Kommune finder en permanent boligløsning for den enkelte. Derfor er værelserne møbleret med en standardindretning, og det er ikke muligt selv at medbringe møbler eller personlige ejendele i noget stort omfang.

Vi vil gerne give vores beboere mulighed for at sætte et personligt præg på deres eget værelse under opholdet. Ud fra en betragtning om, at alle mennesker har deres egen smag og æstetiske præferencer, har vi derfor oprettet en billedbank, hvortil kunstnere, virksomheder og private kan donere forskellige former for vægudsmykning.

Ved indflytning vil den enkelte beboer fremover få mulighed for at vælge et eller flere kunstværker, som vedkommende kan låne til udsmykning af værelset under opholdet.

I denne uge har vi modtaget to store donationer af i alt 40 malerier fra kunstmalerne Teresita Freire og Mogens Kristensen. Donationerne har allerede vakt stor glæde blandt vores beboere og også blandt brugerne i værestedet i Oasen, hvor nogle af kunstværkerne aktuelt er udstillet.

I den kommende tid sætter vi galleriskinner op på alle værelser samt i aflastningsafdelingernes dagligstuer og gangarealer. Indkøb og opsætning af galleriskinnerne sker for nogle af de midler, som menigheden i Risbjerg Kirke i Hvidover løbende samler ind til fordel for Arbejde Adlers Hus.

Vilvorde Kursuscenter i Charlottenlund donerer til Arbejde Adlers Hus

27.08.14

Arbejde Adlers Hus har netop modtaget en stor donation af inventar fra Vilvorde Kursuscenter. Velholdte senge, flotte lænestole, sengelamper, små sofaborde, 7 fladskærms tv og et stort antal borde og gardiner.

"Møblerne er både flotte og af meget høj kvalitet", udtaler husets leder Torben Larsen, og forsætter "Vi vil anvende dem til en gennemgribende udskiftning af møblerne på vore beboerværelser. Det betyder alverden for udsatte borgere, at deres midlertidige bolig er rar og behagelig at opholde sig i, og møblerne fra Vilvorde vil tilføre vores beboerværelser et tiltrængt løft."

Vilvorde Kursuscenter i Charlottenlund har også tidligere doneret inventar til Arbejde Adlers Hus. Blandt andet er vores værested Oasen møbleret med smukke møbler, som tidligere har været anvendt i kursuscenterets grupperum.

Man kan læse mere om Vilvorde Kursuscenter på www.vilvorde-kursuscenter.dk

Arbejde Adler med Dansk Diakoniråd i Bruxelles

I november 2013 deltog Landsformand Torben Larsen og organisationskonsulent Dorte S. Andersen i Dansk Diakoniråds studietur til Bruxelles, hvor der blandt andet blev aflagt besøg hos den europæiske diakonale paraplyorganisation Eurodiaconia, i Europlaparlamentet og på den danske ambassade.

Formålet med studiesturen var blandt andet at undersøge, hvorledes danske diakonale organisationer enkeltvis eller i fællesskab kan trække på de fælles europæiske erfaringer i Eurodiaconia, hvordan der kan rejses diakonale spørgsmål i EU sammenhænge, findes EU midler til større projekter mv. Turen var udbytterig og det tydeligt, at sociale spørgsmål via Eurodiaconia har en diakonal stemme i EU. Besøget gav et godt indtryk af, hvilke diakonale opgaver der generelt har stor bevågenhed hos diakonale institutioner og foreninger i Europa:
  • Hjemløshed
  • Europæiske og ikke-europæiske migranter - herunder også børnemigranter, som rejser alene
  • Kvinders vilkår
  • Fattigdom, hvor især østeuropas mange fattige romaer tiltrækker sig stor opmærksomhed

Det var spændende at høre, hvordan tilbud om arbejde og selve den solidariske udfordring i at dele det arbejde, der er muligt, er noget som optager mange diakonale institutioner i Europa. Teolog og tidligere ansat hos Caritas i Frankrig, Antoine Sondag, var en af talerne på studieturens program. Han udfordrede os til at tænke nyt om begrebet "arbejdsevne" og opfattelsen af værdi og ressuorcer hos det enkelte menneske: "Ingen er så fattig til at have noget at give til fællesskabet. Og ingen er for rig til at have behov for at modtage noget fra fællesskabet."

Arbejde adler vil benytte erfaringerne fra studieturen til at styrke vores samarbejde med andre danske og europæiske diakonale institutioner i arbejdet for samfundets socialt udsatte og for et mere retfærdigt og værdigt liv for alle.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N