Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Målgruppe

Vores aflastningsafdeling tilbyder midlertidigt aflastningsophold, pleje og genoptræning for socialt udsatte og hjemløse borgere i Københavns Kommune.  Målgruppen er mænd og kvinder under 65 år som aktuelt ikke kan være i egen bolig.

Vi rummer og drager omsorg for borgere med en lang række helbredsmæssige og sociale udfordringer, herunder også mennesker med misbrugserfaring og psykiatribrugere. Af hensyn til den enkelte beboers egen trivsel samt trivsel og tryghed i fællesskabet i Aflastningsafdelingen må der ikke drikkes alkohol eller bruges stoffer i Aflastningsafdelingen eller andre steder i huset.

Er man ryger, er man velkommen til at ryge i atriumgården, i baghaven eller under det overdækkede indgangsparti ved husets hovedindgang. Af hensyn til sikkerhed og sundhed må der ikke ryges indenfor.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N