Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Mål og opgaver

Arbejde Adlers Hus er et multihus for udsatte voksne. Vores målsætning er at drive et hus, som gennem forskellige tilbud udgør en ressource for udsatte, som på grund af sygdom, social udsathed eller ensomhed har brug for støtte, rummelighed og/eller en sundheds- og socialfaglig indsats i en periode i deres liv.
 
Husets målsætning opnås bl.a. gennem at drive:
  • Et sundheds- og socialfagligt aflastningstilbud for udsatte voksne under 65 år. Tilbuddet drives i samarbejde med Københavns Kommunes Socialforvaltning
  • Mindre bofællesskaber for udsatte borgere med brug for begrænset støtte
Smartphone menu

Mål og opgaver
Værdigrundlag
Faciliteter
Udvikling og fremtid
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N