Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Leje af faciliteter

Det er muligt at leje vores værested Oasen til rolige aften- og weekendarrangementer. Oasen kan rumme ca. 50 mennesker med plads til at alle kan sidde ned. Lokalet er især velegnet til møder, undervisning og socialt samvær.

Der kan aftales bestilling af kaffe/te og let forplejning fra vores køkken. Af hensyn til fødevaresikkerhed er der ikke mulighed for at anvende Oasens køkken til egentlig madlavning.

Leje af lokalet aftales med centerchef Dorte S. Andersen pr. mail på dsa@arbejdeadler.dk
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N