Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Ledige stillinger

Nyt projekt følger op på en idé

I Arbejde Adlers Hus har vi drevet aflastningsinstitution i 15 år. Vores erfaringer er, at mennesker kommer sig bedst, når alle relevante problemstillinger håndteres samlet. Det ene griber ind i det andet, særligt når det drejer sig om socialt udsatte mennesker.

Nu har vi fået mulighed for at komme tættere på vores drøm om størst mulig Helhed ved at kunne etablere et projekt, hvor ideen afprøves.

Til projektet skal vi bruge en række nye medarbejdere, som ser det spændende og attraktive i at drive aflastning for socialt udsatte på en ny og helhedsorienteret måde, hvor pleje, omsorg, genoptræning, sundhed og livsbetingelser betragtes som en helhed. Stillingerne er projektstillinger for 8 måneder fra 1. november 2023 til 30. juni 2024. Vi håber og forventer, at projektet kan blive permanent herefter i forbindelse med et udbud fra Københavns Kommune, som vi deltager i.

Fælles for alle stillinger
Tidsbegrænset ansættelse i 8 måneder.
Mulighed for permanent ansættelse ved at Arbejde Adlers Hus vinder udbuddet.

Løn
Udgangspunktet er overenskomsten mellem KL og relevant faglig organisation. Særlige kvalifikationer honoreres naturligvis, og der udbetales en bonus efter ansættelse i hele projektperioden.

Ansøgning
Ansøgning sendes pr. mail til forstander Betina Rehder på br@arbejdeadler.dk
Ansøgningsfristen er tirsdag den 12. september. Samtaler forventes gennemført i uge 37 og 38.

Yderligere oplysninger
Ring til forstander Betina Rehder på telefon 52 40 98 67 eller bestyrelsesformand Torben Larsen på telefon 40 41 44 43.

Arbejde Adlers Hus er en selvejende institution tilknyttet Landsforeningen Arbejde Adler. Institutionen ligger på Nørrebro og har parkeringsmuligheder i gården. Læs mere om huset og andre institutioner i Landsforeningen på www.arbejdeadler.dk

Udover det nuværende personale er der i projektet brug for:

Sygeplejerske – daglig leder

En kompetent, erfaren og energisk sygeplejerske med ledelseserfaring til at lede en afdeling med 16 beboere på aflastningsophold med meget varierede diagnoser og sociale problemstillinger. Tilrettelæggelse af arbejdsgange og opfølgning på disse gennem tre vagtlag, dag-aften-nat. Ledelsen omfatter alle personalegrupper på afdelingen. Stillingen refererer til forstanderen i Arbejde Adlers Hus.

Fuldtidsstilling med arbejdstid i dagtimerne på hverdage. 

Læs mere om stillingen på Jobindex 

 

Tre sygeplejersker til dagvagt

Til varetagelse af en bred vifte af sygeplejeopgaver søges sygeplejerske med nogen erfaring fra arbejde med socialt udsatte mennesker og med lyst og interesse for, at plejen og omsorgen går op i en højere helhed.

Stillingen er med arbejdstid i dagtimerne og med vagt hver tredje weekend. 

Læs mere om stillingerne på Jobindex
 

To sygeplejersker til aftenvagt
Til aftenvagter søges to sygeplejerske, der på skift varetager sygeplejeopgaver i tidsrummet kl. 15-23 i en vagtturnus 5-2. Arbejdet er, udover akut opståede problemstillinger, opfølgning på løbende indsatser og fokus på sundhedsfremme. Indgår i lille team med social- og sundhedsassistenter.

Læs mere om stillingerne på Jobindex

 

4 social- og sundhedsassistenter til dagvagt
Erfarne social- og sundhedsassistenter søges til en travl hverdag blandt mennesker med mange forskellige årsager til at være på en aflastningsafdeling. Vi prioriterer effektiv plejeindsats og medfølende omsorgsindsats lige højt og forventer et tydeligt engagement for at give beboerne den bedst mulige pleje og omsorg.

Stillingerne er med arbejdstid i dagtimerne og med vagt hver tredje weekend. 

Læs mere om stillingerne på Jobindex

 
3 pædagoger
Vi søger pædagoger til i dagtimerne at tage sig af beboernes ønsker om samtaler, ture i nærområdet, tage initiativer til fælles oplevelser m.v. Nogle af beboerne er udfordret kognitivt, ofte på grund af tiltagende alkohol demens.

Stillingerne er med arbejdstid i dagtimerne og med vagt hver tredje weekend. 

Læs mere om stillingerne på Jobindex

 

Fysioterapeut
Erfaren fysioterapeut der kan varetage træningen af Aflastningens beboere. En god samarbejdsevne og –vilje med den kommunale fysioterapi er vigtig kombineret med godt og selvstændigt drive.

Stillingen er med arbejdstid i dagtimerne.

 
Socialrådgiver
Et væsentligt element i projektets helhedsopfattelse er at varetage beboernes behov for støtte vedr. boligforhold, hjælpemidler, pensions muligheder og mange andre sociale aspekter. Københavns kommunens sagsbehandlere er myndigheden i disse sammenhænge, men vi ønsker via en kompetent socialrådgiver på Aflastningen at hjælpe beboerne med at vurdere, spørge til og ”presse på” for de løsninger, man har ret til og uden unødvendige ventetider.

Stillingen er en halvtidsstilling – og med mulighed for løsning på konsulentbasis eller lignende.

Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N