Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Kompetencer

Arbejde Adlers Hus er en selvejende institution, der er drevet af en bestyrelse med det overordnede ansvar for driften.
 
Husets indsats varetages af medarbejdere med en flerhed af faglige kompetencer, herunder:
  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygehjælpere
  • Kost- og ernæringsassistenter
  • Medarbejdere uddannet indenfor kontor og administration
  • Medarbejdere med faglig erfaring indenfor rengøring og ejendoms service
 
Husets centerchef er uddannet cand. psych.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N