Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Genoptræning

Er du udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan, genoptrænes du af eksterne fysioterapeuter. Nogle gange sker denne genoptræning fx i et lokalt sundhedshus. Som regel finder genoptræningen sted i fysioterapien her i huset.

Fysisk aktivitet er væsentligt for alle - uanset om man skal træne, genoptræne eller bare ved, at man har det bedst, hvis man får rørt sig. Derfor er husets fysioterapi og træningssal åben for vores beboere både dag og aften.

Desuden har vi tilknyttet fysioterapeuter fra Nørrebro Fysioterapi, som tilbyder ekstra træning og genoptræning. Dette tilbud er målrettet de beboere, som ikke har en genoptræningsplan samt de beboere, som gerne vil supplere genoptræningsplanen med mere træning og fysisk aktivitet.

Vil man gerne træne med vores fysioterapeut under opholdet eller vil man blot have råd om, hvordan man selv kan træne, er man altid velkommen til at kontakte aflastningens personale, som vil formidle kontakt til fysioterapeuten.

Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N