Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Borger og beboer

Københavns Kommunes hjemmeplejevisitation kan visitere borgere i målgruppen. Vi samarbejder tæt med Hjemmeplejens visitatorer om den enkelte borgers ophold og boligsituation. Da opholdet sker i regi af hjemmeplejevisitationen er man midlertidigt beboer i Arbejde Adlers Aflastning men stadig borger på sin hjemadresse.

Det betyder også, at man ikke kan flytte sin folkeregisteradresse til Arbejde Adlers Aflastning. Til gengæld kan man få omadresseret sin post til huset, og dette hjælper vi gerne med.

Desuden er der mulighed for at læse e-post og i øvrigt gå på internettet på to PC’er på gangen i Aflastningsafdelingen og personalet hjælper dig gerne.

Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N