Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Bofællesskaber

Arbejde Adlers Hus rummer to små bofællesskaber samt en lille lejlighed med i alt 10 pladser. Målgruppen for bofællesskaberne er udsatte voksne, især ældre hjemløse kvinder og mænd med behov for et hjem efter længerevarende gadehjemløshed.

Visitation til bofællesskaberne sker ved direkte henvendelse til husets centerchef. Opholdene er typisk af længere varighed, og det er derfor ikke muligt at blive skrevet på venteliste.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N