Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Andre samarbejdspartnere

Arbejde Adlers Hus samarbejder løbende med andre sociale samarbejdspartnere og civilsamfundsaktører. Frem for alt har vi et godt samarbejde med andre diakonale organisationer på udsatteområdet i København. Blandt andet er vi med til at arrangere den årlige Hjemløsedag og vi er en del af Diakonale Organisationer i København – DOK.
 
Derudover har vi et godt samarbejde med lokale faglige netværk, lokale kirker samt forskellige uddannelsesinstitutioner på folkeskoleniveau, fra social- og sundhedsuddannelser samt med uddannelsesinstitutioner på professionsbachelorniveau.
 
Vi er altid interesserede i dialog med samarbejdspartnere og deler gerne erfaringer og ideer med andre organisationer.
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N