Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22

Aflastningen


Husets 16 aflastningspladser er et tilbud for borgere, som efter endt hospitalsbehandling ikke kan vende hjem til en bolig - og som har brug for yderligere omsorg, støtte og pleje, før de kan tilbydes en bolig.

Tilbuddet om en aflastningsplads retter sig også til de hjemløse fra gaden eller herberger, der er blevet akut syge og har et plejebehov, som gør at de ikke vil kunne rummes i andre tilbud til hjemløse. Fælles for begge grupper er, at de har brug for yderligere omsorg, støtte og pleje, før de kan tilbydes en bolig.

Aflastningsafdelingen er bemandet med en sygeplejefaglig konsulent samt social- og sundhedsassistenter/hjælpere, som varetager den daglige pleje og omsorg. Der er sundhedsfagligt personale på arbejde døgnet rundt. Huset samarbejder i øvrigt  tæt med Københavns Kommunes hjemmepleje, borgernes egen læge såvel som eksterne fysio- og ergoterapeuter, omsorgstandplejen m.fl.

Arbejde Adlers Hus har desuden en bemandet fysioterapi. Beboere, som ikke har en genoptræningsplan, har desuden mulighed for at benytte fysioterapien til let træning på egen hånd. Desuden tilbyder vi NADA – øreakupunktur - to gange ugentlig samt Mindfulness og let bevægelse i gruppe en gang ugentlig.

Alle værelser er møblerede med plejeseng, sengebord, lamper, stole, bord, lænestol, reol og klædeskab. Der er TV på alle værelser.Fællesområderne omfatter bl.a. en lys nyindrettet dagligstue, hvor man kan slappe af, se tv, hygge sig og spise dagens måltider i fællesskab med andre.

Beboere og pårørende er desuden meget velkomne til at bruge husets værested, Oasen, som i hyggelige caferammer løbende tilbyder foredrag, musikarrangementer, film, spil, håndarbejdsgrupper etc. for beboere såvel som for eksterne brugere. Oasen er åben alle ugens hverdage kl. 8.30 – 15.00 samt om søndagen kl. 12.00 – 15.00. Har man som beboer lyst til at spise sin varme middagsmad i Oasen, er der altid mulighed for det.

Beboere i aflastningen har endvidere mulighed for at deltage i ture ud af huset i husets turbus, Linje 61.


Hvordan får man en aflastningsplads i Arbejde Adlers Hus?


Det er Københavns Kommune, der visiterer til aflastningspladserne. Henvendelse om en aflastningsplads kan ske til Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation på hverdage mellem kl. 10-14 på telefonnummer 3317 3000.

 
Smartphone menu

Målgruppe
Visitation
Borgere og beboer
Pårørende
Pleje og omsorg
Genoptræning
Dagens gang i aflastningen
Værelser
Mad og måltider
Mindfullness
Øreakupuntur
Pop-up shop
Værestedet Oasen
Tilsyn
Kontakt os
Kontakt os på telefon 35 31 12 22
 
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N