Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22
Støt vores arbejde
Kompetencer
Værdier
Kontakt

Arbejde Adlers Hus

Arbejde Adlers Hus er en selvejende institution og et multihus for udsatte voksne.

Vores aflastningsafdeling tilbyder midlertidigt aflastningsophold, pleje og genoptræning for socialt udsatte og hjemløse borgere. Målgruppen er mænd og kvinder under 65 år som efter endt hospitalsophold ikke kan vende hjem til egen bolig. Vi rummer og drager omsorg for borgere med en lang række helbredsmæssige og sociale udfordringer, herunder også mennesker med misbrugserfaring og psykiatribrugere. Aflastningspladserne drives for Københavns kommunes hjemmeplejevisitation.

Derudover driver vi værestedet Oasen, der er et åbent og rummeligt tilbud om fællesskab, aktiviteter og samvær alle hverdage i dagtimerne.

Arbejde Adlers Hus danner også rammen om to små bofællesskaber for udsatte voksne. I samarbejde med Hovedstadens Røde Kors driver vi desuden Omsorgscenter Thorsgade, der er et tilbud om korttidsophold for gadehjemløse, der ellers ville blive udskrevet til gaden efter hospitalsophold.

Læs mere om Arbejde Adlers Hus
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N