Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22
Støt vores arbejde
Kompetencer
Værdier
Kontakt

Vedrørende besøg af pårørende. Ny bekendtgørelse lemper på besøgsrestriktionerne på botilbud mv.
En ny bekendtgørelse gør det nu muligt for alle beboere at modtage besøg i et begrænset omfang. De hidtidige regler om adgang til kritiske besøg gælder fortsat.
 
For Arbejde Adlers Aflastning betyder dette, at beboere i aflastningsafdelingen nu kan modtage besøg af 1-2 faste besøgspersoner. Besøgene skal i udgangspunkt foregå udendørs, og vi har indrettet et overdækket besøgsområde til dette. Besøgene skal ske på en forsvarlig måde i overensstemmelse med de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Besøg kan kun ske efter forudgående aftale med vores personale.

Hvis du gerne vil aflægge et besøg hos en beboer i huset, bedes du derfor kontakte vores aflastningsafdeling direkte på tlf: 54409867.

Arbejde Adlers Hus

Arbejde Adlers Aflastning er en selvejende institution beliggende i et multihus for udsatte voksne.

Vores aflastningsafdeling tilbyder midlertidigt aflastningsophold, pleje og genoptræning for socialt udsatte og hjemløse borgere. Målgruppen er mænd og kvinder under 65 år som efter endt hospitalsophold ikke kan vende hjem til egen bolig. Vi rummer og drager omsorg for borgere med en lang række helbredsmæssige og sociale udfordringer, herunder også mennesker med misbrugserfaring og psykiatribrugere. Aflastningspladserne drives gennem driftsoverenskomst med Københavns kommune i samarbejde med kommunens hjemmeplejevisitation.
 

Læs mere om Arbejde Adlers Hus
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N