Arbejde Adlers Hus
35 31 12 22
Støt vores arbejde
Kompetencer
Værdier
Kontakt

Arbejde Adlers Hus

Arbejde Adlers Aflastning er en selvejende institution beliggende i et multihus for udsatte voksne.

Vores aflastningsafdeling tilbyder midlertidigt aflastningsophold, pleje og genoptræning for socialt udsatte og hjemløse borgere. Målgruppen er mænd og kvinder under 65 år som efter endt hospitalsophold ikke kan vende hjem til egen bolig. Vi rummer og drager omsorg for borgere med en lang række helbredsmæssige og sociale udfordringer, herunder også mennesker med misbrugserfaring og psykiatribrugere. Aflastningspladserne drives gennem driftsoverenskomst med Københavns kommune i samarbejde med kommunens hjemmeplejevisitation.
 

Læs mere om Arbejde Adlers Hus
Arbejde Adlers Hus | Thorsgade 61 | 2200 København N